Southern Oaks Resort Lifestyle ของเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการของเด็กวัย 1 ขวบ

ของเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการของเด็กวัย 1 ขวบ


ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก 1 ขวบ

          เด็กแรกเกิดจนถึงวัยก่อนเข้าเรียนเป็นวัยที่มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะจากสิ่งแวดล้อมรอบกาย เช่นครอบครัว สภาพแวดล้อม หรือของเล่นสำหรับเด็ก เพราะเด็กในวัยเหล่านี้ยังไม่ได้เข้าเรียนเป็นกิจจะลักษณะจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นในวัยเรียนไว้ เช่นทักษะด้านร่างกาย ทักษะด้านการพูดและภาษา ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งทักษะเหล่านี้เด็กมักจะเรียนรู้จากในครอบครัวนั่นเอง การซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการจึงเป็นอีกวิธีที่สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้

          เด็กในช่วงอายุ 1 ขวบเป็นวัยที่เริ่มมีการเรียนรู้การนั่งและการเดินด้วยตนเอง เริ่มสามารถหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆโดยใช้มือข้างเดียวได้ และพัฒนาไปสู่การมีมือข้างที่ถนัดอย่างเห็นได้ชัด เด็กวัยนี้มักจะชอบเคลื่อนไหวด้วยตนเอง เช่นการคลานหรือเดินในระยะทางสั้นๆ และสนใจในการรับรู้เสียงและสิ่งเร้าต่างๆ เช่นสีหรือกลิ่นด้วยเช่นกัน ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก 1 ขวบจึงควรเป็นของเล่นที่ช่วยฝึกทักษะด้านต่างๆเหล่านี้ เช่น เครื่องดนตรีสำหรับเด็กที่มีวิธีการเล่นที่ง่ายและไม่ซับซ้อน มีความต่างของเสียงชัดเจน รถสำหรับนั่งที่ใช้ขาไถในการเคลื่อนที่ เกมไข่รูปทรงต่างๆสำหรับฝึกกล้ามเนื้อมือและการหยิบจับ ตุ๊กตาเต้นรำที่มีเสียงเพลงหรือมีไฟกระพริบเพื่อฝึกการฟังและการแยกเสียง รถของเล่น รถไขลาน เพื่อฝึกการจินตนาการและกล้ามเนื้อมือและแขน กระดานไม้ตัวเลขหรือกระดานไม้ตัวอักษรเพื่อฝึกทักษะด้านความจำหรือความเข้าใจ เป็นต้น เพราะเด็กในวัยนี้ไม่สามารถเรียนรู้อะไรที่ซับซ้อนมากจนเกินไปนักได้ ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก 1 ขวบจึงไม่ควรเล่นยากและมีรูปแบบซับซ้อนมากจนเกินไป เพราะหากของเล่นมีความซับซ้อนเกินกว่าความเข้าใจของเด็กแล้ว นอกจากเด็กจะไม่สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้ยังอาจทำให้เด็กเบื่อหน่ายในการเล่นหรือมีอคติกับการเรียนรู้นั้นๆได้ด้วยเช่นกัน การเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก 1 ขวบเพื่อให้เหมาะสมกับวัยจึงช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะได้อย่างเต็มที่และตรงตามพัฒนาการของเด็กเองด้วย

          ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก 1 ขวบเป็นเพียงอีกวิธีที่ช่วยในการพัฒนาของเด็ก แต่สิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดและขาดไม่ได้เลยก็ความรักความเอาใจใส่จากพ่อแม่และคนรอบตัวของตัวเด็กเอง เพราะเด็กในวัยนี้ต้องการความรักและการดูแลจากครอบครัวอยู่มาก เด็กในวัยนี้ยังไม่สามารถแยกแยะถูกผิดได้จึงมักจะเรียนรู้คำหรือการกระทำจากคนรอบตัวของตัวเอง การแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีจึงอาจเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กได้