Tag: หมวกนิรภัย

หมวกนิรภัย

ความรู้เรื่อง หมวกนิรภัย สาระดีๆ ที่มีประโยชน์สำหรับคุณความรู้เรื่อง หมวกนิรภัย สาระดีๆ ที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

หมวกนิรภัย (Safety Helmet) คือ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ใช้สำหรับสวมใส่ศีรษะ ป้องกันศีรษะกระแทกพื้นจากการลื่นล้ม หรือวัตถุตกจากที่สูงลงมากระทบศีรษะ คุณสมบัติที่ควรมีคือ ความแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก ทนต่อการเจาะทะลุและสามารถกันไฟฟ้าได้ เป็นอุปกรณ์ที่ลดโอกาสการเสียชีวิต ปกป้องศีรษะให้ปลอดภัยนับว่าเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญ นิยมใช้ในงานก่อสร้าง งานติดตั้ง งานนขนย้าย ซ่อมแซม ต่อเติม งานไฟฟ้า ...